Cambodia សម្រស់

MIRACLE GLOW ធ្វើអោយស្បែកសរមានសុវត្តិភាព សុខភាពរបស់ស្បែករបស់អ្នក!

ម៉ាស់ Miracle Glow ជាផលិតផលតែមូយគ ត់សំរាប់ធ្វើអោយស្បែកស រដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងថែរក្សា ស្បែកមុខដោយពេញលេញ

miracle glow

ម៉ាស់ Miracle Glow ជាផលិតផលតែមូយគត់សំរាប់ ធ្វើអោយស្បែកសរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងថែ រក្សាស្បែកមុខដោយពេញលេញ

 

MIRACLE GLOW ធ្វើអោយស្បែកសរទៅដល់៧តោន, ស្បែកមានពន្លីធម្មជាតិ, ការពារពីកម្តៅ UV-rays. ស្បែកព្រិលសរ, ស្បែកមានសំណើមនិងជីវជាតិ, 1 ស្បែកសរក្នុងមួយខែ, ស្បែករលូន, ការពារ. នៅក្រោមការប៉ះពាល់ទៅនីងព្រះអាទិត្យ , បរិស្ថានដ៏គ្រោះថ្នាក់ ការតប់ប្រមល់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញជា ច្រើនរបស់ស្បែកធ្វើអោយស្បែក យើងក្លាយជារិលនិងមិនស្មើគ្នា. តើអ្នកដីងថាការប៉ះពាល់នែសមាសភាព សំយោគធ្វើអោយស្បែកសរដែលបានប្រើ៩៧%នៅក្នុងក្រែមនិងម៉ាស់? ធ្វើអោយខូចរចនាសម្ព័ន្ធនែកោសិកាស្បែក, ធ្វើអោយស្បែកបាត់បង់ការប ត់បែននិងភាពស្រស់ស្អាតរបស់ខ្លូន, ការពារលក្ខណះ សម្បត្តិនែការថយចុះនែស្បែក, ធ្វើអោយស្បែកក្លាយទៅជាងាយរឹង មកពីការ ប៉ះពាល់ការអវវិជ្ជមានរបស់បរិស្ថាន. MIRACLE GLOW – សុខភាពរបស់ស្បែករបស់អ្នក! តើគ្រឿងផ្សំរបស់ម៉ាស់មានអ្វីខ្លះ? OMEGALIGHT ’ភាពម៉ុលេគុល`ធ្វើអោយស្បែកសរបានផ្លាស់ប្តូរពិភ ពនែគ្រឿងសំអិតសំអាងខ្លួន ធ្វើអោយភ្លឺ ទ្រង់ទ្រាយស្បែកនិងការប្រឆាំងភាពជាំ, ការទប់ស្កាត់ ចរន្តធ្វើអោយព៏ណស្បែកកាន់តែអាក្រក់ទៅៗ, កំណែនិងភាពទន់រលូន. ការរកឃើញនែដានម៉ុលេគុ លដោយសារវិធីសាស្ត្រសម៏យ ទំនើបនែការឆ្នែម៉ូលេ គុលដោយរាប់បញ្ចូលគ្នា រវាងការសេពគ្រឿងស្រវិង piperony និងអាសីត linoleic ពីគ្រាប់ពូជរបស់ safflowers. ការថែរក្សាភាពសំភាស់នែស្បែក: បីថាអិន, ការដកស្រង់ពីលីគែរាស, អាសីតឡាក់ទិ. ការជំរុញអោយមានសំភាស់: វីតាមីនអី, ប្រេងរូសសាមែរី, កាអូលិន. ការការពារសំភាស់: ប៉េនតានុល, អាឡាំងនុល. NAOMI KENDELL`S ធ្វើការបញ្ចប់ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងរយះពេល៤អាទិត្រ: សប្តាហទី១ ស្បែករបស់ខ្ញំចាប់ផ្តើមមានសំណើម, សប្តាហទី២ ខ្ញំបានសំគាល់ឃើញមានប្រសិតភាពបន្ទាប់ពី២សប្តាហ៏, សប្តាហ៏ទី៣ ស្បែកចាប់ផ្តើមច្រាស់ទៅៗជារៀងរាល់ថ្ងែ, សប្តាហ៏ទី៤ ឥឡូវខ្ញំមានស្បែកសរនិងសុខភាពល្អ. គំនិតអំពីអ្នកជំនាញពិសេសអំពី MIRACLE GLOW ស្រ្តីភាគច្រើនមានក្តីស្រម័យចង់បាន ស្បែកសរហើយរលូន។គ្រឿងសំអិតសំអា ងភាគច្រើនបានផ្ទុកនូវសា រជាតិគីមីធ្វើអោយស្បែកសរ។ពូ កវាបានបន្តាលអោយប៉ះពាល់ដ ល់ស្បែកធ្វើអោយប៉ះ ពាល់ភាពមិនស្មើគ្នារបស់ជាតិទឹកនៅលើស្បែក ភាពជ្រីវជ្រូញនិងសំប ល់មិនស្មើគ្នា។ស្បែកអាចក្លាយទៅជា ស្តើងនិងឆាប់មានប្រតិកម្មអាឡែសី. ទីបញ្ចាប់គ្រឿងសំអិត សំអាងដ៏សម័យមួយបានធ្វើអោយ មានការពុះទំលុះនូវការអ ភិវត្តិន៏ពិសេសរបស់ម៉ាស់ធ្វើអោយស្បែកសរ គឺ Miracle Glow. ការផ្គូបបញ្ចូលគ្រឿងផ្សំដ៏សុវ តិ្តភាពដ៏ំមូយគត់ទើបជាទីសំរាច់ ស្បែកដែលមានសំភាស់ល្អឥតខ្ជោះ ពេលដែលអាចថែរក្សាទុ កនូវសំភាស់របស់វានិងកែលំអរស្ថានភាពរបស់វា ម៉ាស់នេះគ្មានការហាមឃា ត់និងអាចប្រើបានចំពោះ ស្បែកគ្រប់ប្រភេទនិងគ្រប់អាយុ. អ្នកភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់ MIRACLE GLOW ចាន់ណា, ២៥ ខ្ញំបានជ្រើសរើសប្រើវាធ្វើអោយស្បែករបស់ខ្ញំល្អណាស់, ស្រីណុច, ១៩ បន្ទាប់ពីលាបវាលើមុខខ្ញំ ហើយវាធ្វើអោយសរល្អណាស់ហើ យវាជាដំណោះស្រាយដ៏ពិសេ សដែលខ្ញំធ្លាប់បានប្រើ, ស្រីឡែន, ២០ ពួកម៉ាករបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយនិងខ្ញុំបានប្រើវា ។រាល់ផលិតផលផ្សេងៗមិនអាចប្រៀបធៀបនឹងវាបាន, ចរិយ៉ា, ២៧ ខ្ញុំបានប្រើវាបាន២សប្តាហ៏ហើយ ។ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ជាមួយនិងលទ្ធិផល។ ខ្ញុំនិងបញ្ជាទិញថែមទៀត, ស្រីពៅ, ២៨ ខ្ញំសូមផ្តល់អនុសាសន៏ទៅគ្រប់គ្នាដែលចង់បា នស្បែកសរស្អាតថាវាគឺជាផលិតផលដ៏ពិសេស. លាបអោយក្រាស់, ទុកវា១៥នាទី, លាងសំអាតជាមូយទឹកក្តៅអុនៗ, 1 លាបអោយបាន៣ដងក្នុងមួយសប្តាហ៏, 2 រយះពេលប្រើផលិតផលយ៉ាងតិចបំផុតគឺ៤សប្តាហ៏. ការធ្វើអោយសរមានសមា សភាពរហាស់ហើយធានា ថាស្បែកមានសំណើមល្ឡឥតខ្ចោះ វាគ្មានជាត្តិពុលនិងអាឡែសី, វាមានកំណត់ត្រាសុវត្តិភាពពិសេស វាមិនធ្វើអោយរលាក មិនបង្កើតអោយស្បែកមានសកម្មភាព និងអ្វីដែលពិសេសនោះសំរាប់ធ្វើអោយស្បែកសរ វាមិនធ្វើអោយស្បែកងាយប៉ះពាល់ពីកាំរស្មី UV.

ជំរើសនែអ្នកផលិតគ្រឿងសំអិតសំអាងក្នុងឆ្នាំ២០១៥!

miracle glow